Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Ατομική προπόνηση
  (personal training)
 • Ατομική προπόνηση τερματοφυλάκων
  (goalkeeper personal training)
 • Αξιολογήσεις τεχνικής/φυσικής κατάστασης
  – Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά
  – Λιπομέτρηση
  – Μυϊκή δύναμη
  – Μυϊκή ισχύς
  – Ευκινησία/Ευλυγισία
  – Τεχνικές δεξιότητες
 • Επιστημονική υποστήριξη
 • Ιατρική υποστήριξη
 • Διατροφική υποστήριξη
Μενού